Affaldsmarkedets Green Tech virksomhed.

Priser

Light

DKK 1495 /måned
 • Op til 5 standardfraktioner* (bland selv)
 • Beregningsmodul af genanvendelsesgrad (Udsorteringsgrad)
 • Beregningsmodul på Co2 emissioner for faktuel genanvendelsesgrad. Indeholder følgende elementer:
 • Miljømæssig besparelse som følge af sortering (Basis 1)
 • Miljømæssig besparelse ved genanvendelse hvis alternativet var forbrænding
 • Historiske data
 • Download PDF-rapport

Standard

DKK 2495 /måned
 • Op til 15 standardfraktioner* (bland selv)
 • Tilkøb af ekstra fraktion kr. 200,- /fraktion/måned
 • Beregningsmodul på Co2 emissioner (som LIGHT model)
 • Historiske data (som LIGHT model)
 • Beregningsmodul på Co2 emissioner (som LIGHT model)
 • Co2 nettoudledning af genanvendt affald (Basis 2)
 • Co2 udledning /medarbejder
 • Affaldsmængder /affaldstype
 • Download PDF-rapport

Premium

DKK 3495 /måned
 • Op til 30 standardfraktioner* (bland selv)
 • Tilkøb af ekstra fraktion kr. 200,- /fraktion/måned
 • Beregningsmodul på Co2 emissioner (som LIGHT model)
 • Historiske data (som LIGHT model)
 • Beregningsmodul på Co2 emissioner (som LIGHT model)
 • Co2 nettoudledning af genanvendt affald (Basis 2)
 • Co2 udledning /medarbejder
 • Affaldsmængder /affaldstype
 • Co2 udledning på enkeltfraktioner
 • Sorteringsgrad på enkeltfraktioner
 • Download PDF-rapport
 • Mulighed for API-opkobling

Tilkøb

Opsætning:    Ekstern opsætning af systemet mod separat tilbud.
Indtast:            Indtastning af månedlige/kvartalsvise/halvårlige/årlige data mod separat tilbud.
Analyse:          Overvågning og analyse af data mod separat tilbud

Standardfraktioner (Bland selv):

Dagrenovation/Småt brændbart

Stort brændbart

Pap

Aviser

Bl. Papir

Papir til makulering

Glas

Flasker

Porcelæn, Sanitet

Porcelæn, Fliser

Plast -LDPE – ren

Plast – farvet

Plast – hård PVC

Metal (stål/jern)

Aluminium

Kobber

Zinc

Bly

Organisk – Bio – Madaffald

Træ

Deponi

Harddiske

Kabler

El-skrot excl. skærme

Tonere, standard 40 gram toner

Køle-/frysemøbler

Byggeaffald, beton/mursten

Park- og Haveaffald

Jord, brokker, skår

Blandet affald til sortering

Vegetabilsk – Fritureolie

Batterier

Lyskilder, pærer, lysstofrør

Farligt affald, uspec.

m.fl.