OM OS

The Co2 Calculator

Vi synes, at det er absolut nødvendigt – og på tide -  at der arbejdes bredt med at sikre en forbedret miljømæssig indsats! Selvfølgelig gør vi det!

MEN – vi mener, at det ville være endnu bedre at tilsikre, at indsatsen foregår på den mest effektive og målbare måde!

Ikke blot for at leve op til de politisk definerede mål, men for at kunne leve op til egne, kollegaernes, kundernes og samfundets forventninger og krav.

DERFOR har vi igennem en årrække arbejdet med udviklingen af det rigtige Co2 beregningsværktøj.

Det har vi baseret 2 holdninger:

Når vi skal efterleve et politisk krav om en genanvendelsesgrad på snart 65%, er vi nødt til helt konkret at have et værktøj, der også kan måle denne…

  • Når vi skal reducere vores Co2 udslip så markant, som med 70% i år 2030, er vi ligeledes nødt til at kunne måle de faktuelle værdier…                                                        OG – på 3 teser:
  • Der eksisterer IKKE nogen reel og konkret mulighed for at kunne udmåle en virksomheds eller en organisations Co2-aftryk i en ”vugge til grav” proces. Kompleksiteten er alt, alt for omfattende og usikkerhedsfaktorerne står i kø… Begreber som “up-stream" og “down-stream" er ikke retvisende i beregningssammenhæng, og “dobbelt-bogholderi" af CO2 beregnings registreringer vil uafvendeligt forekomme. Dette er ikke blot vores tese – det er en videnskabeligt underbygget holdning…
  • MEN – vi kan helt konkret måle på vores evne til at genanvende vores ressourcer
  • OG – vi kan og bør faktuelt måle på vores evne til at reducere vores Co2 fodaftryk via denne genanvendelse

Dét er baggrunden for udviklingen af ”The Co2 Calculator” – og baggrunden for, at vi opfordrer jer til at få klarlagt de faktiske resultater af det miljøarbejde, som vi finder, at det er så vigtigt at deltage i.

image
TESE 1
Der eksisterer IKKE nogen reel og konkret mulighed for at kunne udmåle en virksomheds eller en organisations Co2-aftryk i en ”vugge til grav” proces. Kompleksiteten er alt, alt for omfattende og usikkerhedsfaktorerne står i kø…
TESE 2
Vi KAN imidlertid helt konkret måle på vores evne til at genanvende vores ressourcer
TESE 3
OG – vi KAN og BØR faktuelt måle på vores evne til at reducere vores Co2 fodaftryk via denne genanvendelse