SÅDAN BEREGNER DU CO2 AFTRYK... OG HVORDAN DEN GØR DET..:

The Co2 Calculator

Her kan du se alt det som "The Co2 Calculator" kan - og gør..

Med ”The Co2 calculator” får du OVERBLIK og GRAFISK FREMSTILLING af din/jeres miljøindsats.

Den meget brugervenlige databeregner er dit bedste Co2 RAPPORTERINGS- og STYRINGSVÆRKTØJ. 
Du modtager faktuelle data helt ned på det enkelte affaldstypeniveau.

Data som du vel at mærke kan forholde dig til og bruge aktivt til at ”styre i den rigtige retning”.

Helt konkret får du både HISTORISKE og TIDSSVARENDE beregninger for følgende:

• Faktuel genanvendelsesgrad og overensstemmelser med egne samt EU’s og regeringens krav

• Co2 nettoudledning af genanvendt affald 
• Miljømæssig besparelse som følge af sortering
• Miljømæssig besparelse ved genanvendelse hvis alternativet var forbrænding 
• Co2 udledning på enkeltfraktioner
• Sorteringsgrad på enkeltfraktioner
• Co2 udledning/medarbejder
• Affaldsmængder/affaldstype
• Direkte eller indirekte vejledning i de nødvendige skridt til genbrugsrelaterede og sorteringsmæssige forbedringer.

OG – HER ER HVAD DU KAN BRUGE DET TIL:
• Få fuldt overblik over jeres genanvendelsesgrad/-er samt Co2 udledningen fra jeres affaldsproduktion – hvad enten denne er i form af serviceydelser eller fysiske produkter
• Miljørapportering i tilknytning til såvel interne som eksterne interessenter
• Udarbejde månedlige, kvartalsvise, halvårlige eller årlige miljømæssige afrapporteringer på et faktuelt grundlag
• Styre jeres miljøindsats ved at have fuldt overblik over hvilken form for sortering, der giver jer konkrete resultater – og hvad der bestemt IKKE gavner set i et miljømæssigt perspektiv
• Reducere omkostningerne ved at sikre korrekt, øget genanvendelse
• Fokusstyring og muligheden for at følge jeres løbende miljømæssige udvikling – og dermed tilsikre, at I ”styrer” i dén for jer rigtige retning
• Markedsdifferentiering samt markedsføring af din virksomhed med en GRØN profil – baseret på faktuelle tiltag og tal

DEN ULTIMATIVE Co2 BEREGNER

The Co2 Calculator er et beregningsværktøj til klarlægning af den enkelte virksomheds, organisations eller institutions affaldsrelaterede sorteringsevne og de deraf afledte positive, miljømæssige gevinster i form af reduktion af udledning af drivhusgasser (Co2). Den beregner:

 • Udsorteringsgrad
 • Miljøgevinster i form af Co2 reduktioner som følge af udsortering af affald
 • Den samlede Co2 udledning af forbrugte materialer/affald efter genanvendelse

VALIDITET !

I tilknytning til beregningsmodulet bruges udelukkende valide og verificerbare datakilder og tal fra bl.a. nationale og internationale forskningsinstitutter (se indirekte kildeeksempler), brancheforeninger, producentinformationer, offentlige-kommunale data, behandlingsanlægsdata, EU official journal/guidelines m.v. Beregningsmodellen er en input-output model tillempet Danmarks Statistiks miljøøkonomiske analyseværktøj, samt principper for beregninger med målingsmetoder og Co2 opgørelser for proces- og forbrændingsemissioner i henhold til EU’s Directive 2003/87/EC L 229/14, 3-4.2 samt 5.1 med Co2/vægtratio definitionen (tCo2/T) i metriske tons. I forhold til standardiseringsdefinition for genanvendelighedsstrømme, benyttes EU’s Directive 2003/87/EC L 229/14, 6.1 (afs.2) ”best practice” metodeanvendelse.

Hvor det fremkommer muligt er emissioner fra drivhusgasser (Methan, Kvælstofoxider -eks lattergas, Halocarbener – eks. freon) konverteret til Co2 værdier og fremkommer i metrisk ton af Co2 equivalent (Co2e). Betydningen er i disse tilfælde kun marginalt højere end en ensidig Co2 kalkule.

Vores beregningsværktøj på afstande benytter Google Maps kalkulationer.

Rapporteringer fremkommer som basis i PDF-format. Andre formater kan bestilles separat.

The Co2 Calculator beregner emissionsfaktorerne baseret på beregninger af miljøbelastningen af de genanvendelige affaldsstrømme sat i forhold til dels ny-produktion og dels den genindvundne emissionsreduktion ved cirkulær genanvendelse subsidiært den alternative anvendelse som brændsel/brændbart affald. Den beregnede Co2 emission tillægges således i denne værdikæde den sorteringsaktive virksomhed/organisation, og ligger dermed i direkte tilknytning til kildesorteringen.

I tilknytning til Co2 emissionsberegningerne indgår transport af de enkelte, individuelle fraktioner i det logistiske kredsløb, der også omfatter Co2 emissioner i tilknytning til indsamling fra produktionsstedet (kildesortering) frem til behandlings-/forbehandlingsanlæg. Den efterfølgende logistiske og produktionsmæssige håndtering frem mod ny-produktion (nyt produkt) indgår ikke i beregningskredsløbet.

 

Indirekte kildeeksempler fra Ecoinvent: The LCA-institutes in the ETH domain (Swiss Federal Institutes of Technology (ETH) Zurich and Lausanne, Paul Scherrer Institute (PSI) Villigen, and Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) in St. Gallen and Duebendorf) as well as the LCA group of the Agroscope in Zürich continued their cooperation in the Swiss Centre for Life Cycle Inventories, the ecoinvent Centre.

Europe

 • Mines ParisTech in Paris, France
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Polytechnic University of Milan, Italy
 • Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden
 • Swiss Federal Institute of Technology in Zurich & Lausanne
 • Technical University of Denmark
 • University of Cambridge, England
 • University of Oxford, England
 • University of Stuttgart, Germany

North America

 • Berkeley University of California, United States
 • Harvard University, United States
 • Massachusetts Institute of Technology, United States
 • Polytechnic University of Montreal, Canada
 • Stanford University, United States
 • Yale University, United States

Asia

 • Beijing Institute of Technology, China
 • National University of Singapore
 • The Energy and Resources Institute, India
 • University of Tokyo, Japan

South America

 • Federal University of Technology – Paraná, Brazil
 • Pontifical Catholic University of Peru
 • University of Los Andes, Colombia
 • University of São Paulo, Brazil

Africa

 • University of Cape Town, South Africa
 • University of Johannesburg, South Africa

Oceania

 • Massey University, New Zealand
 • University of New South Wales, Australia

The LCA-institutes in the ETH domain (Swiss Federal Institutes of Technology (ETH) Zurich and Lausanne, Paul Scherrer Institute (PSI) Villigen, and Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (Empa) in St. Gallen and Duebendorf) as well as the LCA group of the Agroscope in Zürich continued their cooperation in the Swiss Centre for Life Cycle Inventories, the ecoinvent Centre.

 

The Co2 Calculator beregner

Co2 nettoudledning af genanvendt affald
Miljømæssig besparelse som følge af sortering
Miljømæssig besparelse ved genanvendelse hvis alternativet var forbrænding
Co2 udledning på enkeltfraktioner
Sorteringsgrad på enkeltfraktioner
Co2 udledning/medarbejder
Affaldsmængder/medarbejder
Direkte eller indirekte vejledning i de nødvendige skridt til genbrugsrelaterede og sorteringsmæssige forbedringer
Faktuel genanvendelsesgrad og overensstemmelser med egne samt EU’s og regeringens krav